USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Tarım ve orman sahalarında tensikat içeren anayasa teklifinin 11 maddesi bildirme edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11 maddesi bildirme edildi.

Tarım ve orman sahalarında tensikat içeren anayasa teklifinin 11 maddesi bildirme edildi
09-03-2023 01:05
TBMM

Kabul edilen maddelere göre, lif, ekecek ve kabza üretimi ile çıkar minval çalışan maddesi elde etmeye müteveccih çiçek ve varak üretimi gayeli kendir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine editör olacak.

İlaç çalışan maddesi üretimi gayeli kendir yetiştiriciliği yahut işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak yahut yaptırılacak; gerektiğinde yurt sunma ve arzu haline layıkıyla Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO kontrolünde dürüstlük yahut hukuksal insanlara yaptırılabilecek.

İlaç çalışan maddesi üretimi gayeli kendir yetiştiriciliğinde, özellikle yaman elde edilmesini engelleyecek rastgele çeşitli tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına değgin kökler ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım sektörüyle alakadar politikaların belirleme edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla alakadar büyüklenme ve kuruluşlarla ortaklaşa iş yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı izinli olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, besin güvencesi ve güvenliğinin gerçekleştirme edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin kuruluş edilmesi düşüncesince Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen mahsul yahut mahsul gruplarının üretimine başlanmadan ilkin bakanlıktan müsaade alınacak. Bakanlık, sunma ve arzu miktarı ile ehliyet derecesini dikkate alarak ne mahsul yahut mahsul gruplarının üretileceği ile ekincilik havzası yahut pres bazında minimal ve maksimum istihsal miktarlarını belirleyecek.​​​​​​​

Bu kapsamda evvel kere karşıt faaliyette bulunmuş yer aldığı belirleme edilenler, hükümlerine makul halde çalışkanlık göstermeleri düşüncesince mukayyet uyarılacak.

Bakanlık kabilinden mukayyet uyarılan fakat ikaz tarihinden itibaren 12 ay zarfında makul faaliyette bulunmayanlar, ikaz tarihinden itibaren 5 sene süreyle tek sübvansiyon programından yararlandırılmayacak.

Sözleşmeli istihsal modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ekincilik sektöründe kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması düşüncesince mukteza tensikat yapılacak. Sözleşmeli üretimi teşvik yapmak düşüncesince üreticilere, desteklerin verilmesinde evleviyet tanınacak.

Sözleşmeli üretimde istek serbestisi esasi olacak fakat müstevli hastalıklar, ekincilik ürünleri ticaretinde yaşanmış olan gelişmeler karşısında sunma güvenliğinin sağlanması, zirai üretimin iç yahut aut öğrenci makul ayarlanması yahut nebat ve efsanevi sağlığının korunması amacıyla gerekseme biçiminde bakanlıkça belirlenen mahsul yahut mahsul grupları, kontratlı şekilde üretilecek.

Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve arama edilmesi düşüncesince sözleşmenin yönlerini ve kapsamını içeren eşya sistemleri oluşturacak ve sözleşmeler bu eşya sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal istihsal sözleşmesine editör ürünlere yahut istihsal varlıklarına sigorta yaptırılması mecburi olacak.

Tarımsal istihsal sözleşmelerinde tamlanan zorlayıcı esbap haricinde söz kapsamında imal edilen ürünün alımından yahut satımından vazgeçen müstahsil yahut müşteriler düşüncesince ukubet koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından yahut satımından kaçınılan mahsul miktarının sözleşmedeki ederinin yüzdelik 20'sinden az ve yüzdelik 50'sinden çok olamayacak. Et ve Süt Kurumunun yan yer aldığı sözleşmelerde müstahsil düşüncesince ukubet koşulu ast sınırdan şimdi az belirlenebilecek yahut ukubet koşuluna arsa verilmeyebilecek.

Tarımsal istihsal sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, sorun şartı olacak. Bu hüküm, 1 Eylül 2023'ten sonradan açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre dalavere ve arama sistemi oluşturuluncaya denli üreticilere yapılacak sübvansiyon ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen eşya sistemleri esasi alınacak.

At yarışlarına değgin sıkı dolap cezaları

Takvim senesinde yapılacak yöresel sıfır yarışlarda koşacak atların hasep ve şartlarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı izinli olacak.

Mülkiyetindeki yahut ortaklığındaki atları yarışlarda koşturan at malikleri ile bunların vekilleri, antrenör, çalıştırıcı yardımcısı, at sahibi çalıştırıcı ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, at bakıcısı ile vesair hizmetliler kıl payı ilgilileri; koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden konkur kökler ve nizamlarına, konkur dürüstlüğüne karşıt akıntı eden, yarışların, konkur yerlerinin ve yarışlarla alakadar arsa ve tesislerin değinme ve disiplinini bozanlar karşı sıkı dolap cezaları uygulanacak.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı maddeler sıralamasında arsa meydan ve başarım bırakmak hedefi ile geçer maddelerin uygulanması yerinde verilecek cezalar artırılarak fiilin haline layıkıyla ciddilik derecesi belirlenecek.

At Yarışları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmiş yer aldığı tarihten ilkin işlenen fiiller dolayısıyla sunulan sıkı dolap cezası ve doğruluk yoksunluğu cezaları birlikte kereye belli peyda eylemek kıl payı dört başı mamur sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak fakat bu durum, ilgililere şimdi ilkin sunulan ve muteber cezalardan ötürü atın ikramiye, yürek ve vesair mükafatları ile rastgele birlikte akçasal arzu düşüncesince doğruluk doğurmayacak.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetine müteveccih düzenlemeler

Devlet ormanlarına aktarım vasıtaları ile çöküntü yahut yapım atığı alaşağı eylemek yahut kazı yahut gübür açığa vurmak yoluyla ormanlara, saf yaşama ve çevreye sunulan dokunca "orman suçu" sayılacak.

Devlet ormanları zarfında beyaz zehir aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti düşüncesince mecburi tesis, yol, enerji, su, danışma ve enfrastrüktür tesislerine, kaynak bedelleri haricinde bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Ancak temditler karışma ruhsatname boyunca edinilmiş hukuk tevakki etmek kaydıyla büyüklük ormanları sınırları içerisindeki ekecek meşcereleri, geniş dulda alanları, korunum ormanları, doğurgan orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması müstelzim eşsiz yankı sistemlerin bulunmuş yer aldığı bölgelerde beyaz zehir aranması ve işletilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine değgin olacak.

Genel bütçe kapsamındaki toplam idarelerinin; baraj, gölet, liman ve minval kıl payı yapılarda dolgu gayeli kullanacağı rastgele çeşitli kuruluş hammaddesi üretimi düşüncesince yapacağı madencilik faaliyetleri ile mecburi tesislerinden değer alınmayacak.

Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle alakadar rastgele çeşitli yer, yol, çatı ile tesislerin hükmi şahsiyeti taşıyan toplam müesseselerine alakadar ormanlarda yahut hususi ormanlarda edilmek istenmesi biçiminde Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek. Bu takdirde kullanma bedeli, kullanma süresi, meydana getirilen çatı ve tesislerin dönemi kıl payı mevzular umumi kanunlara makul şekilde taraflarca belirleme edilecek.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi kararında idareye tasdik edilen yahut ayrılma edilen saf yapısı soysuz orman alanları rehabilite edilecek. Rehabilite özgü bu yerlerin orman eğitilmek kıl payı inşaat, çöküntü ve kazı atıkları ile yerleştirilerek ağaçlandırmaya anık bir vaziyete getirilmesi düşüncesince büyükşehir komşu sahalarında büyükşehir belediyelerine, öteki yerlerde ise il ve kaymakamlık belediyelerine bedeli karşılığında müsaade verilebilecek yahut bakanlıkça makul görülmesi biçiminde münakasa mevzuatına layıkıyla dürüstlük ve hukuksal insanlara yaptırılabilecek.

Devlet ormanlarının rastgele birlikte suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açım yahut ne halde olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek bölgeler ile buralarda yapılacak rastgele çeşitli kuruluş ve tesisler, kişiler hesabına tapuya tescil olunamayacak. Buralara aracısız doğruya orman idaresince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulmuş olan dört başı mamur kuruluş ve tesisler, düz yazı evresinde olanlar da karışma peyda eylemek üzere, tek değişmeyen alınmasına icap kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce hemen yıkılacak yahut gerekseme görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki rastgele çeşitli emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Görüşmelerden

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

Deprem bölgesinde "hayvanların ucuza satıldığı" iddialarını anımsatan Gizligider, TİGEM'in tahaffuz problemi canlı hayanlar düşüncesince çalıştığını, Konya'da belirledikleri alana hayvanları naklettiklerini söyledi.

Gizligider, mahal sarsıntısı bölgelerine 28 Şubat'a denli 178 bin 350 titrem gübreyi irsal ettiklerini bildirdi.

"Yüzlerce titrem ilacın mahal sarsıntısı bölgesinde enkazla doğaya atıldığı"na müteveccih eleştirilere de cevap sağlayan Gizligider, bu aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin birlikte belirleme yaptığını, icap su kaynakları icap zirai arsa mahiyetinde mümteni yerlerin belirlendiğini, asayiş tedbiri alınarak kontrollü halde çalışmaların bitmeme ettiğini söyledi.

Deprem bölgelerine müteveccih efsanevi çadırı desteği mevzusuna da yer veren Gizligider, dakika bakımından 6 bin 332 efsanevi çadırını alana gönderdiklerinin bilgisini verdi. Çadırları taşımalık ve mecbur alana çevirmeye çalıştıklarını kail Gizligider, alana 16 bin titrem efsanevi yemi gönderildiğini kaydetti.

Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybeden yurttaşlar olduğunu anımsatan Gizligider, "Deprem bölgesinde ki ne denli hayvanını kaybettiyse ayni şekilde sağlayacağız." dedi.

Gizligider, anayasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle kendir üretiminde hem niceliği hem ayrıcalığı artıracaklarını kaydetti.

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç da mahal sarsıntısı bölgesinde tek obje yapılmadığı iddialarının hakikatı yansıtmadığını, bölgedeki ekincilik dalında araştırmalarda olduğunu anlattı.

Tespitlerini 14 bap biçiminde sıraladığını tabir fail Kılıç, bunları komite üyeleriyle paylaşacağını söyledi.

Komisyon Başkanı Kılıç, 11. maddenin benimseme edilmesinin peşi sıra çalışmalara dakika sürdürmek kıl payı toplantıyı bitirdi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3751+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3748-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Eski Günler